Metody walki z makiem polnym

Znany wszystkim popularny mak polny przez większość ludzi jest postrzegany jako dzika roślina ozdobna. Zachwycamy się jego kwitnieniem, bo tak pięknie ozdabia łany zbóż. Nie zastanawiamy się wcale nad tym, że dla rolników jest utrapieniem i uciążliwym chwastem.

O ile przeciętny działkowicz nie będzie go likwidował w swoim ogrodzie, a wręcz go tam zostawi lub nawet specjalnie wprowadzi, o tyle rolnik będzie robił wszystko, żeby się maków jak najskuteczniej pozbyć. W tym celu już w fazie planowania zasiewów weźmie pod uwagę możliwość pojawienia się maków polnych w uprawach. Przygotowując ziemię do wysiewów najpierw oczyści grunt stosując różne zabiegi agrotechniczne.

Prawdopodobieństwo wystąpienia maków jest bardzo duże, ponieważ ostatnie obserwacje upraw dowodzą, że doskonale znosi on niskie temperatury i już w pierwszych wiosennych dniach rozpoczyna wegetację. Jest silnym chwastem, który rozwija się bardzo dynamicznie i skutecznie osłabia wzrost roślin użytecznych. Dowiedziono również, że na ilość występowania chwastów, w tym także maku polnego, ma duży wpływ stosowanie tych samych preparatów ochronnych w każdym sezonie.

Uodpornione na ich działanie chwasty wybijają z ziemi ze zwiększoną siłą i przeszkadzają uprawom. Przyczyniają się do znacznego zmniejszenia plonów. Rolnicy wobec tego powinni stosować różne mieszaniny środków ochrony roślin, praktykować opryski pól już jesienią. W przypadku maków taki oprysk będzie skuteczny, bo zniszczy je przed rozpoczęciem okresu wegetacyjnego.