Preparat chwastobójczy

Można się zastanawiać nad tym, czy stosować środki chwastobójcze, a tym samym wprowadzać do gleby substancje chemiczne, czy może przejść do używania naturalnych sposobów walki z chwastami? Do takich zaliczamy działania mechaniczne, czyli ręczne wyrywanie chwastów, bronowanie pola oraz wykaszania łąk i przydroży. Odejście od chemicznych środków przeciw chwastom jest możliwe na małych działkach, gdzie właściciele stosują naturalne metody oraz mechaniczne pozbywanie się zielska. Używają przeróżnych ziołowych mieszanek do opryskiwania swoich niewielkich upraw a chwasty po prostu usuwają ręcznie. Co jednak zrobić, gdy chwasty pojawiają się bardzo licznie w uprawie na dużym areale? Nawet systematycznie prowadzone odchwaszczanie mechaniczne nie da wtedy rezultatu. Czasami doprowadza do rezultatów przeciwnych od oczekiwanych – chwasty potrafią rozmnażać się nawet z niewielkich części korzeni, które roznoszone są po całym polu na przykład w czasie orki. W przypadku niektórych chwastów ich pojawienie się oznacza całkowitą utratę plonu.

https://www.ziemovit.pl/kalendarz/maj

Trzeba zdać sobie sprawę z faktu, że istnienie dużych upraw jest niemożliwe bez zastosowania herbicydów, bo chwasty są znacznie silniejsze od uprawianych roślin i szybko je przytłaczają. Naukowcy pracujący nad doborem składników zapewniają, że są one tak wyselekcjonowane, by w najmniejszym stopniu nie degradować gleby, ale również nie wpływać bezpośrednio na ziarno i świeże zasiewy. Prepraty chwastobójcze trzeba stosować zawsze zgodnie z zaleceniami producenta. Najskuteczniejsze działanie substancje wykazują wtedy, gdy chwasty są w postaci siewek i mają najwyżej cztery liście właściwe. Jeśli opryskiwanie zostanie przeprowadzone we właściwy sposób, nie trzeba obawiać się o kondycję gleby ani bezpieczeństwo roślin.